Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část II.

IV V Ochozské jeskyni

První průstup

Když jsme začínali svoje speleologické výzkumy na Říčkách v zimě 1955/56 byla Ochozská jeskyně volně přístupná. Prostřílený vchod byl sice opatřen železnou brankou, ale několik metrů vlevo od ní zel malý otvor, kterým jsme se plazmo dostali do jedné z nejhezčích jeskyní v Moravském krasu. Proplazili jsme se kolem ledových krápníků a po několika metrech stanuli u chodby, v níž právě tehdy protékaly povodňové vody ponorného Hostěnického potoka a vstupní partie jeskyně zcela zatápěly až k hornímu trativodu vlevo za vchodem. Kalný proud vod přetékal přes železnou branku ven do zasněženého Hádeckého údolí. Ještě dnes vidím tu naši tehdejší nedočkavost moci jít do jeskyně dál, tam, odkud přicházel proud hlubokých a nám neznámých ponorných vod. Emanuel Grepl, Vladimír Vašek a já jsme hořeli nedočkavostí. Celý článek Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část II.

Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část I.

Než jsme začali

Jako studenti gymnázia jsme s bratrem a s rodiči navštěvovali turistické přírodovědné exkurze vedené prof. RNDr Bruno Valouškem. Na těchto cestách jsme se poprvé seznámili trochu více s botanickými, zoologickými a geologickými zajímavostmi brněnského okolí a jižní Moravy, jako je panonská step u Pouzdřan, vrása Pavlovských kopců, pohřbené půdní horizonty v Khonově cihelně na Starém Brně nebo rozlehlá jeskyně Býčí skála. Profesor Valoušek byl vynikající přírodovědný polyhistor a dovedl o všem zajímavě a nadšeně vyprávět. Rozhodně mne inspiroval pro přírodní vědy.

Celý článek Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část I.

Vzpomíná Mgr. Petr Himmel

Jak jsme zabezpečovali Ochozskou jeskyni

Od prvního dne, kdy jsme se jako začínající jeskyňáři seznámili s Ochozskou jeskyní a kdy jsme poznali nádheru její krápníkové výzdoby, nám bylo jasné, že naším prvořadým cílem musí být ochrana jeskyně tak, aby její krásy mohly poznat také další generace. Proto jsme brzy přistoupili k důkladnému zabetonování průlezu stranou od vchodu, který jsme původně považovali za objevitelský vchod, i ostatních problematických míst kolem vchodu.

Celý článek Vzpomíná Mgr. Petr Himmel

55 let České speleologické společnosti ZO 6-11 Královopolská

55 LET ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ZO 6-11 KRÁLOVOPOLSKÁ

P O D Ě K O V Á N Í
všem členům organizace i jen expedičním zájemcům, kteří se na naší krasové činnosti podíleli za jejich přispění do společného díla se širokým záběrem.

kralovopolska-logo

Celý článek 55 let České speleologické společnosti ZO 6-11 Královopolská