Naše činnost

Logo_ZO6-11

Ochozská jeskyně a její okolí v jižní části Moravského krasu je předmětem průzkumné, výzkumné a dokumentační činnosti České speleologické společnosti základní organizace 6-11 Královopolská od roku 1955.

Ochozská jeskyně patřila a přes všechno poškození antropogenní činností stále patří k nejhezčím jeskyním ve střední Evropě. O jejím trvalém zpřístupnění veřejnosti nemůže být z důvodů nečekaných zátop zatím ani řeč. Jen další výzkumy a nákladná opatření umožní snad využít k odvodu všech vod od Hostěnických ponorů neznámé trativody zvýšením jejich odvodní kapacity. V současné době probíhá v jeskyni jedinečný výzkum podporovaný Českomoravským cementem závod Mokrá, který nemá ve střední Evropě obdoby.

Jako nepravidelné představení lokality veřejnosti provádí ČSS ZO 6-11 podle vodního stavu v jeskyni ke Dni země a ke sv. Václavovi návštěvní dny s doprovodem a výkladem speleologů členů organizace. Návštěvnost je tedy silně omezena a i pohyb speleologů po jeskyni je regulován.