Historie objevování

Přesné datum objevení Ochozské jeskyně není v písemných pramenech doloženo.

1830
První psaná zmínka o jeskyni uvádí, že pisatel navštívil jeskyni létě r.1830 a prostoupil ji až k sifonu za Smuteční vrbou t.j. 500m od vchodu.

1840
navštívil jeskyni též majitel panství hrabě Dietrichstein, který před tím nechal prostřílet v místě vstupní pukliny dnešní pohodlný vchod. První popis a plán jeskyně uveřejnil dr. M. Kříž v r. 1902. 1900 pronikl geolog prof. J. Procházka s druhy v nejkrásnější krápníkové chodbě v Moravském krasu Nové Ochozské proti vodě o 231 m až po sifon (Křížův sifon)

1910
překonal G.Nouackh Křížův sifon a postoupil směrem proti toku k ponorům o dalších 80 m, přitom objevil mohutnou Zadní kapli se dvěma komíny a skončil u dalšího obtížného sifonu, později nazvaného po něm Nouackhův sifon, 1921 G. Nouackh překonal tento sifon a objevil spolu s dalšími pokračování v délce 120 m vedoucí až téměř pod propadání.

1932
byla prozkoumána krátká odbočující Sifonová chodba až po hluboký třetí sifon, který nebyl přes četné pokusy čerpáním překonán dodnes. Toto místo je dosti nebezpečné, protože se nachází již minimálně 3 m pod neznámým trativody vedoucími vodu od Hostěnického propadání I směrem k údolí Říčky. Při odčerpání vody se přes štěrkové sedimenty voda neustále procezuje ke dnu již více jak 5 m hlubokého sifonu.Prostory jsou zde všude velice stísněné a v úzké plazivce se ne všude dá otočit.

1922
byl v chodbě Staré Ochozské za Smuteční vrbou 21.10. odčerpán sifon skapové vody a proniknuto do Labyrintu starých chodeb vodoucích jednou větví až pod povrch a později zde prolomen druhý vchod do Ochozské jeskyně.

1950
byla v horní části Labyrintu objevena menší chodba Záclonková. V dalších letech byly objevovány už jen nepatrné části jeskyně.

2015
byla v chodbě Zkamenělé řeky objevena 25m dlouhá chodba Užovka, prozatím končící ve větší dutině Hradebním dómku.

Celková délka všech chodeb přístupných dnešním vchodem z Hádeckého údolí je 1775 m.

Od roku 1955 s krátkou přestávkou pracuje v jeskyni Česká speleologická společnost ZO 6-11 „Královopolská“, jejíž členové zde provádějí práce dokumentační, prolongační, odborně výzkumné a ochranářské, v jejichž rámci sporadicky presentují jeskyni veřejnosti. Od roku 1986 je v jeskyni prováděn unikátní hydrologický výzkum zejména skapových vod, jehož šíře a délka trvání nemá v Evropě konkurenci. Výsledky výzkumu jsou každoročně publikovány.

V současnosti výzkum podporuje Českomoravský cement, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*