Cvičení Speleologické záchranné služby

Dne 16. 11. 2019 členové ČSS měli možnost se zúčastnit ukázkového cvičení Speleologické záchranné služby v jeskyním systému Rudického propadání. Ačkoli jsem očekávala velkou účast, byla jsem překvapena, že nebyl velký zájem o získání informací při záchraně lidského života v jeskyni, o chování jeskyňářů i záchranářů a konečně i o samotném postupu při záchraně lidského života.

simulace záchrany v jeskyni (foto: Kajus)

Akce začíná v sobotu v 9:00 v Rudicích, kde proběhlo krátké nastínění organizace ukázkového cvičení. Poté se přesouváme do Rudického propadání a postupně vstupujeme do jeskyně. Po zdolání několika žebříků se dostáváme do Hugonova dómu, kde je nalezen „zraněný jeskyňář“ a začíná plynulá organizovaná spolupráce záchranářského týmu, kde každý má svůj úkol. Sledujeme lékaře, který zjišťuje vážnost zranění jeskyňáře a případně dalších jeskyňářů, kteří mohou být v jeskyni. Ostatní z týmu například pracují na spojení s povrchem, na postavení tepelného stanu a v neposlední řadě na připravovaní cesty, jak nejlépe dostat zraněného na povrch. Všichni jsme seznámeni s tím, jak se v danou chvíli zachovat, co nepodcenit, co se snažit udělat nejdříve a jak si poradit s omezeným vybavením, které má jeskyňář ve většině případů v jeskyni k dispozici. Poté jsme zapojeni do spolupráce na záchraně. Máme přidělena jednotlivá stanoviště a pomáháme pod vedením zkušených záchranářů dostat zraněného na povrch. Je přibližně 14:30 a zraněného se podařilo dostat z jeskyně.

Praktická ukázka záchrany nám trvala necelých šest hodin. Někteří jsme si řekli, že je to dlouhá doba, ale pak jsme si uvědomili, že v případě skutečného zásahu může záchrana trvat mnohem déle i při dokonale sehraném týmu.

Každý z nás by neměl podcenit myšlenku, že se může kdykoli dostat jak na stranu zachraňovaného, tak i na stranu záchranáře. Čím více získáme vědomostí, co dělat a jak se zachovat, tím větší máme šanci správně reagovat při úrazu, když bádáme v jeskyních.

Švédův stůl „z terénu rovnou do muzea“

Jeskyně Ř-6 (1419) se po letech stala opět archeologickým pracovištěm. Archeologický průzkum zde provádí skupina archeologů z Austrálie ruku v ruce se specialisty z republiky.


Archeologický profil před portálem jeskyně.

Detail prací v archeologickém profilu

Nad rozkopanou deponií, z dřívějších průzkumů, se dozvídáme o probíhajícím výzkumu. Veškerý zde vykopaný materiál za poslední týden prošel přes řadu sít a posléze byl plaven pro získání co největšího množství nálezů.Odběr vzorků z deponií se nesoustředí jen na fosilní nálezy, ale i na odpad z 20. století. Právě „odpad“ z 20. století by mohl ukázat z jakého období je momentálně odebíraná vrstva a kým mohla být v minulosti kopána.

Plavení vykopaného materiálu.
Identifikace kosterních nálezů

Po nastínění probíhajících výzkumných prací, probíráme historii archeologie na Švédově stole a vše kolem neandrtálské čelisti nalezené Kubáskem 1905.

Švédův stůl opouštíme v plném pracovním nasazení, neboť čas je pro Australské archeology neúprosný a pobyt v republice se jim krátí a s tím i možnost nalézt dalšího neandrtálského člověka.

Po terénní exkurzi míříme přímo do Muzea Blanenska, ve kterém je momentálně stálá expozice CESTA DO PRAVĚKU BLANENSKA, kde jsou vystaveny originály nálezů z Moravského krasu zapůjčené přímo z Vídně.

Expozice věnovaná neandrtálci ze Švédova stolu.

Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018

V nedávno vyšlé publikaci „Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018“, shrnuje skupina autorů (Bedřich Musílek, Jakub Šlimar, Tomáš Kočí, Matouš Ryček a Silvie Musílková) čtyři výjezdy na krasovou plošinu Gerik, nacházející se na jihozápadě Rumunska v župě Caras-Severin v pohoří Munţii Locvei, které spadá do skupiny Banátských hor (Západních Karpat).

Publikace popisuje 12 jeskyní, některé již notoricky známé avšak doplněné o mapovou dokumentaci a jejich lokalizaci, některé však zatím knihám neznámé. Dále tři významné ponory a devět vývěrů nacházejících se různě rozmístěné po plošině. V neposlední řadě zde autoři dokumentují důlní činnost, jak novodobou v okolí města Moldoa Noua, tak historickou v těsné blízkosti Gerniku.

Rozsah publikace je 42 stran včetně map a fotografií. Vše uschováno do barevných desek složených z 17 fotografií krasových jevů a okolní krajiny.

ukázka mapových příloh
ukázka mapových příloh