K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Stručný popis a lokalizace dvou abrazních jeskyní v okolí campu „DOLE“.

Naše speleologicko-karsologická cesta do zahraničí v roce 2014 navázala na dřívější cesty na Balkán a zejména do států bývalé Jugoslávie, kde byly mimo jiné studovány jeskyně vznikající v horninách pobřežní zóny příbojovou činností moře. Tyto jeskyně označované podle svého původu jako jeskyně abrazni mohou být i překvapivě dosti dlouhé nebo prostorově velice objemné. V tomto roce byla akce věnována pobřeží Makarské na úpatí pohoří Biokovo u obce Živogošče, kde je pobřežní pásmo tvořeno brekciovými málo zpevněnými horninami, náchylnými více na činnost mořského příboje. Ubytování bylo realizováno přes CK Victoria Brno ve stanové základě campu „Dole“.

Celý článek K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

For 16th International Congress of Speleology – Brno 2013

Some published articles of the research of drip waters in Ochozská cave in the Moravian Karst

2013 Mimořádné hydrologické extrémy v jižní části Moravského krasu v letech 2010–2012. Speleofórum 32/2013:20–21

Summary: Exceptional hydrological extremes in the southern part of the Moravian Karst in years 2010–21012.  Principal phenomena of water saturation of karst structures in the Moravian Karst are described including the values of base runoff. These values have been measured for 25 years as waters infiltrating from the vadose zone to the Ochozská Cave in the year of extreme maximum discharge (2010) and in year  of extreme minimum discharge (2012). A question of possible connection with global changes is put forvard.

Celý článek For 16th International Congress of Speleology – Brno 2013