Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018

V nedávno vyšlé publikaci „Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018“, shrnuje skupina autorů (Bedřich Musílek, Jakub Šlimar, Tomáš Kočí, Matouš Ryček a Silvie Musílková) čtyři výjezdy na krasovou plošinu Gerik, nacházející se na jihozápadě Rumunska v župě Caras-Severin v pohoří Munţii Locvei, které spadá do skupiny Banátských hor (Západních Karpat).

Publikace popisuje 12 jeskyní, některé již notoricky známé avšak doplněné o mapovou dokumentaci a jejich lokalizaci, některé však zatím knihám neznámé. Dále tři významné ponory a devět vývěrů nacházejících se různě rozmístěné po plošině. V neposlední řadě zde autoři dokumentují důlní činnost, jak novodobou v okolí města Moldoa Noua, tak historickou v těsné blízkosti Gerniku.

Rozsah publikace je 42 stran včetně map a fotografií. Vše uschováno do barevných desek složených z 17 fotografií krasových jevů a okolní krajiny.

ukázka mapových příloh
ukázka mapových příloh

Pamětní razítko a pohlednice

V minulých letech se mnoho návštěvníků na dnech otevřených dveří  ptalo na pamětní razítko. Proto jsme jej letos vytvořili! Poprvé si mohli zájemci razítko orazit na dni otevřených dveří 27. dubna 2014 do výletních deníků nebo na nově vydané pohlednice, které jsme k této příležitosti též vytvořili. Pohlednice jsou ve třech variantách, na dvou je po šesti fotografiích a na jedné po pěti. Z rubové strany je klasická pohlednice a pár řádků textu s popisem krápníkové výzdoby na lícové straně.

Autoři razítka: H. Marešová a B. Musílek
Autoři razítka: H. Marešová a B. Musílek

Autoři fotografií: S. Bárta, J. Himmel, P. Himmel, J. Krahulec, J. Mareš, B. Musílek, S. Musílková, D. Walsberger
Autoři fotografií: S. Bárta, J. Himmel, P. Himmel, J. Krahulec, J. Mareš, B. Musílek, S. Musílková, D. Walsberger

Ponorná Říčka a její přítoky

Před rokem naše organizace vydala publikaci Jeskyně v povodí Říčky.  V letošním roce se od povodí Říčky nevzdálíme a od  RNDr. Jana Himmela je tu poznání po hydrografické stránce.

V publikaci „Ponorná Říčka a její přítoky“ se dozvíte o veškerých přítocích a krasových jevech na Říčce jako jsou ponory, vývěry a pár dalších míst, která stála za pozorování. Všechna místa mají své GPS souřadnice a 38 fotografii dokreslujících jejich polohu. Jedná-li se o ponornou říčku, nesmí chybět hydrografická charakteristika podzemních míst a to převážně z Ochozské jeskyně, není zapomenuto ani na jeskyni Netopýrku a Málčinu. K poznatkům odtokových cest vedlo 38 stopovacích zkoušek probíhajících od roku 1957. Všechny zkoušky jsou popsány a shrnuty v tabulku. Dále naleznete srážkové poměry za roky 1987-2012, srovnání vodností Říčky s Punkvou a Křtinským potokem, průběh teplot vod za období 1987-1988, chemizmus a saprobiologické  zhodnocení.

Publikace je k dostání v obchůdku (infocentru) na Kaprálově mlýně.

Ponorna_Ricka_a_jeji_pritoky-obalka

Celkem publikaci tvoří 28 stran obohacených 41 černobílými fotografiemi, 11 tabulkami, 8 grafy, 6 mapami. Obal publikace obsahuje 34 barevných fotografii.

Jeskyně v povodí Říčky

Na šedesáti stranách publikace je popsáno 65 jeskyní nacházejících se na povodí Říčky v jižní části Moravského krasu. Převážná část je tvořena černobílými stranami obsahujícími popis jeskyní. U každé jeskyně je její lokalizace GPS souřadnicí, plánek, fotografie vchodu a popis. Dále naleznete mapu celého povodí, přehlednou tabulku jeskyní a v neposlední řadě nejdůležitější literární prameny. Obsah je ve středu obohacen osmy stranami barevných fotografií, které jsou doplněny o stručný popis. V celé publikaci je tedy zhruba 80 barevných a něco kolem 70 černobílých fotografií.

Publikace je k dostání v obchůdku (infocentru) na Kaprálově mlýně.

Jeskyne_v_povodi_Ricky-obalka

Opravy

  • strana 6 v tabulce u jeskyně číšlo Ř–12A správně 1426A Puklinová
  • strana 21 u plánku Zadní partie Nové… Měřil: J.Dvořák…
  • strana 34 u jeskyně Ř–12A (1426A) název na Puklinová