K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Stručný popis a lokalizace dvou abrazních jeskyní v okolí campu „DOLE“.

Naše speleologicko-karsologická cesta do zahraničí v roce 2014 navázala na dřívější cesty na Balkán a zejména do států bývalé Jugoslávie, kde byly mimo jiné studovány jeskyně vznikající v horninách pobřežní zóny příbojovou činností moře. Tyto jeskyně označované podle svého původu jako jeskyně abrazni mohou být i překvapivě dosti dlouhé nebo prostorově velice objemné. V tomto roce byla akce věnována pobřeží Makarské na úpatí pohoří Biokovo u obce Živogošče, kde je pobřežní pásmo tvořeno brekciovými málo zpevněnými horninami, náchylnými více na činnost mořského příboje. Ubytování bylo realizováno přes CK Victoria Brno ve stanové základě campu „Dole“.

Celý článek K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Expedice Jamina 2008 (10.-19. 9. 2008)

Hydrologický výzkum cenotu Jamina ve vztahu k hypotetickému jeskynnímu systému (ostrov Rab, Loparský kras – geopark, Chorvatsko)

 Úvod

Cenot Jamina, fungující jako vývěr podzemních vod ze zimních srážek, se nachází v Loparském krasu na ostrově Rabu v republice Chorvatsko. Loparský kras je 8,8 km² velké území převážně svrchnokřídových vápenců tvořících jistou hydrografickou jednotku v 42,7 km² velkém vápencovém pásmu východní části ostrova Rabu, kterou autor pro účel geoparku vymezil a karsologicky popsal dříve (HIMMEL 2005).

2008_Jamina_02

Celý článek Expedice Jamina 2008 (10.-19. 9. 2008)

Expedice Kréta 2007

Výzkumnou expediční činnost prováděnou již několik let v krasovém území chorvatského ostrova Rabu jsme letos vynechali a uskutečnili v rámci soukromé rekreace pouze jedním účastníkem (Ing. Libuše Borovičková CSc.) orientační prohlídku krasu na Krétě. Byl navštíven nejdelší krasový kaňon v Evropě Samaria a jedna zpřístupněná jeskyně u Meladoni při severním pobřeží ostrova.

2007_Kreta-mapa

Celý článek Expedice Kréta 2007