Cvičení Speleologické záchranné služby

Dne 16. 11. 2019 členové ČSS měli možnost se zúčastnit ukázkového cvičení Speleologické záchranné služby v jeskyním systému Rudického propadání. Ačkoli jsem očekávala velkou účast, byla jsem překvapena, že nebyl velký zájem o získání informací při záchraně lidského života v jeskyni, o chování jeskyňářů i záchranářů a konečně i o samotném postupu při záchraně lidského života.

simulace záchrany v jeskyni (foto: Kajus)

Akce začíná v sobotu v 9:00 v Rudicích, kde proběhlo krátké nastínění organizace ukázkového cvičení. Poté se přesouváme do Rudického propadání a postupně vstupujeme do jeskyně. Po zdolání několika žebříků se dostáváme do Hugonova dómu, kde je nalezen „zraněný jeskyňář“ a začíná plynulá organizovaná spolupráce záchranářského týmu, kde každý má svůj úkol. Sledujeme lékaře, který zjišťuje vážnost zranění jeskyňáře a případně dalších jeskyňářů, kteří mohou být v jeskyni. Ostatní z týmu například pracují na spojení s povrchem, na postavení tepelného stanu a v neposlední řadě na připravovaní cesty, jak nejlépe dostat zraněného na povrch. Všichni jsme seznámeni s tím, jak se v danou chvíli zachovat, co nepodcenit, co se snažit udělat nejdříve a jak si poradit s omezeným vybavením, které má jeskyňář ve většině případů v jeskyni k dispozici. Poté jsme zapojeni do spolupráce na záchraně. Máme přidělena jednotlivá stanoviště a pomáháme pod vedením zkušených záchranářů dostat zraněného na povrch. Je přibližně 14:30 a zraněného se podařilo dostat z jeskyně.

Praktická ukázka záchrany nám trvala necelých šest hodin. Někteří jsme si řekli, že je to dlouhá doba, ale pak jsme si uvědomili, že v případě skutečného zásahu může záchrana trvat mnohem déle i při dokonale sehraném týmu.

Každý z nás by neměl podcenit myšlenku, že se může kdykoli dostat jak na stranu zachraňovaného, tak i na stranu záchranáře. Čím více získáme vědomostí, co dělat a jak se zachovat, tím větší máme šanci správně reagovat při úrazu, když bádáme v jeskyních.

Švédův stůl „z terénu rovnou do muzea“

Jeskyně Ř-6 (1419) se po letech stala opět archeologickým pracovištěm. Archeologický průzkum zde provádí skupina archeologů z Austrálie ruku v ruce se specialisty z republiky.


Archeologický profil před portálem jeskyně.

Detail prací v archeologickém profilu

Nad rozkopanou deponií, z dřívějších průzkumů, se dozvídáme o probíhajícím výzkumu. Veškerý zde vykopaný materiál za poslední týden prošel přes řadu sít a posléze byl plaven pro získání co největšího množství nálezů.Odběr vzorků z deponií se nesoustředí jen na fosilní nálezy, ale i na odpad z 20. století. Právě „odpad“ z 20. století by mohl ukázat z jakého období je momentálně odebíraná vrstva a kým mohla být v minulosti kopána.

Plavení vykopaného materiálu.
Identifikace kosterních nálezů

Po nastínění probíhajících výzkumných prací, probíráme historii archeologie na Švédově stole a vše kolem neandrtálské čelisti nalezené Kubáskem 1905.

Švédův stůl opouštíme v plném pracovním nasazení, neboť čas je pro Australské archeology neúprosný a pobyt v republice se jim krátí a s tím i možnost nalézt dalšího neandrtálského člověka.

Po terénní exkurzi míříme přímo do Muzea Blanenska, ve kterém je momentálně stálá expozice CESTA DO PRAVĚKU BLANENSKA, kde jsou vystaveny originály nálezů z Moravského krasu zapůjčené přímo z Vídně.

Expozice věnovaná neandrtálci ze Švédova stolu.

Křížovy jeskyně…

Začátek víkendu (10.-11. března) byl v duchu plánování prací pro letoší rok na Ochozské a kontroly pracoviště ve Zkamenělé řece. No a jak tomu bývá v tuto roční dobu, máme vše pěkně pod vodou! No a v dalších projektech nám tak trochu brání chlupáči co spí různě po jeskyni. Squateři! Proto místo overalu na sebe navlékáme obleky a šaty a vyrážíme na sever krasu na klasický jeskyňářský ples. Sobotní večer tedy trávíme netradičně na parketu. V neděli se však vracíme ke klasické jeskyňářské činnosti v podobě pracovně-exkurzní akce do Křížových jeskyní.

Výzdoba Křížových jeskyní

Celý článek Křížovy jeskyně…

Od severu k jihu až do Pětadvacítky

Sobotní ráno pátého července mě probudil déšť. Bylo mi to celkem jedno, neboť jsem měl v plánu strávit celý víkend v jeskyních. Než jsem nabalil overal, výstroj a jídlo bylo po dešti. Celkem za hezkého počasí jsem si to šinul na parkoviště, tam na mě čekal Pavel M. Společně jsme vyrazili na sever krasu, přesně k základně Ditrich, kde jsme se měli potkat s Pavlem U. (ZO 6-19) a Láďou. Cesta nám utekla rychle. Dobrodružství mohlo začít!

Celý článek Od severu k jihu až do Pětadvacítky