K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Stručný popis a lokalizace dvou abrazních jeskyní v okolí campu „DOLE“.

Naše speleologicko-karsologická cesta do zahraničí v roce 2014 navázala na dřívější cesty na Balkán a zejména do států bývalé Jugoslávie, kde byly mimo jiné studovány jeskyně vznikající v horninách pobřežní zóny příbojovou činností moře. Tyto jeskyně označované podle svého původu jako jeskyně abrazni mohou být i překvapivě dosti dlouhé nebo prostorově velice objemné. V tomto roce byla akce věnována pobřeží Makarské na úpatí pohoří Biokovo u obce Živogošče, kde je pobřežní pásmo tvořeno brekciovými málo zpevněnými horninami, náchylnými více na činnost mořského příboje. Ubytování bylo realizováno přes CK Victoria Brno ve stanové základě campu „Dole“.

Jeskyně „Jižně Dole“ (pracovní název)

Jeskyně „Jižně Dole“
Jeskyně „Jižně Dole“

… se nachází cca 450 m jižně od malého přístavu na J konci campu „Dole“ a začátku campu „Boban“ blíž ke campu „Malé čiste“. Její ústí je dobře patrné již z dálky z rekreační pláže u campu „Dole“ při podvečerním slunečním osvětlení. Přístup k této jeskyni je nejlépe volit od campu „Malé čiste“. Před jeskyní se nachází široká oblázková pláž FKK. Jeskyně nese stopy po užívání člověkem. Autor sám před dvěma lety hovořil s českým občanem, který sděloval, že táboří v nedaleké jeskyni v tomto jižním směru, zřejmě se jednalo o tuto jeskyni. Jeskyně „Jižně Dole“ je vytvořena mořským příbojem, který zvláště v podzimním a zimním období prudkou silou zde buší do 5–6m vysokého abrazního srubu pobřežních skal tvořených ostrohrannou brekcií. Jeskyně se nachází v ostrohranné brekcii se dnem ve výšce 1 m nad hladinou moře. Vchod je odhadem široký 3,5–4 m , výška vchodu 2,2 m se v průběhu jeskyně snižuje na 1,50 m. Délka jeskyně je v hlavním směru vzadu vpravo za rohem asi 6 m.

Jeskyně „Matiašovica“

… se nachází asi 450 m severně od konce obce Blato pod poměrně dosti strmým pobřežním svahem se závěrečnými kolmými skalními stěnami nad mořem. Blíže k Blatu i severně na stranu druhou se v blízkosti jeskyně nacházejí pod skalisky výrazné oblázkové pláže z drobnějších oblázků než jsou pláže u campu Dole či u jeskyně „Jižně Dole“. Podle velikosti oblázků na plážích lze v hrubých rysech uvažovat o síle mořského příboje v těchto místech, což je rozličné podle rozličného směrového nastavení břehové čáry ve směru proti nejčastějším větrům.

Jeskyně „Matiašovica“
Jeskyně „Matiašovica“

Na oblázkové pláže u jeskyně lze sestoupit vyšlapanými stezkami po několika metrech vstupu pohodlné celkem vrstevnicové cesty vedené nad zakopaným potrubím do lesního porostru. V abrazním srubu této pláže se nachází residuum vertikálního původně snad komínu, jehož oblázkové dno leží pod úrovní vrchu vlastní pláže omývané mořem (obrázek vpravo). Útvar má půdorys 2×3 m, hloubka činí 4–5 m. Skalní stěna zde představuje spíše profil stěsnanou osypovou sutí různě velkých rozměrů.

Souřadnicová determinace jeskyně: N 43°10´11,0´´ , E 17°10´58,9´´ +- 6m

Jeskyně „Matiašovica“ je situována při patě cca 8 m vysokého abrazního srubu tvořeného středně hrubou až velice hrubou brekcií, kde jednotlivá brekciová „zrna“ dosahují rozměrů až lidské hlavy ve vzdálenosti 15 m od vertikálního komínu směrem k Blatu. Vchod jeskyně „Matiašovica“ je při bázi 5 m široký, v místě portálu 5-6 m vysoký s klenbou věžičkovitě rozkorodovanou. Délka jeskyně v hlavním a podél pravé její stěny u vchodu přímém směru je cca 8 m. Dno jeskyně se směrem do nitra zvyšuje o 1,50 m a vytváří vzadu ve vzdálenosti 5–6 m od vchodu krátkou zvýšenou terasu pokrytou nánosem hnědých mořských řas. Výška stropu v těchto místech je 1,40 m Terasa v hlavním směru zcela vzadu jeskyně mírně poklesá. Po levé (severní) straně jeskyně v místě terasy odbočuje vlevo mírně vzhůru nízká chodbička rohlíkovitě se stáčející ve směru zpět k moři. Profil chodbičky se zmenšuje. Od okraje jeskynního vchodu směrem jižním ve směru našeho příchodu od pláže s přístupovou stezkou shora a s výše popsaným torzem komínu či propástky, leží při vystupující skalce náznak jiné malé jeskyňky silně zanesené štěrkem. Není vyloučeno, že výše popsaná chodbička rohlíkovitě se stáčející míří shora do těchto míst. Klidné pláže kolem této jeskyně byly za naší přitomnosti navštěvovány rekreanty a to jak suchou cestou tak na motorových člunech. Přístup do jeskyně suchou nohou není možný. Díky tomu byla v této jeskyni panenská čistota poskytující příjemný pocit klidu.

Tato stať je určena našim rekreantům v Dalmáci v oblasti Makarské – Živogošče.

JH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*