Švédův stůl „z terénu rovnou do muzea“

Jeskyně Ř-6 (1419) se po letech stala opět archeologickým pracovištěm. Archeologický průzkum zde provádí skupina archeologů z Austrálie ruku v ruce se specialisty z republiky.


Archeologický profil před portálem jeskyně.

Detail prací v archeologickém profilu

Nad rozkopanou deponií, z dřívějších průzkumů, se dozvídáme o probíhajícím výzkumu. Veškerý zde vykopaný materiál za poslední týden prošel přes řadu sít a posléze byl plaven pro získání co největšího množství nálezů.Odběr vzorků z deponií se nesoustředí jen na fosilní nálezy, ale i na odpad z 20. století. Právě „odpad“ z 20. století by mohl ukázat z jakého období je momentálně odebíraná vrstva a kým mohla být v minulosti kopána.

Plavení vykopaného materiálu.
Identifikace kosterních nálezů

Po nastínění probíhajících výzkumných prací, probíráme historii archeologie na Švédově stole a vše kolem neandrtálské čelisti nalezené Kubáskem 1905.

Švédův stůl opouštíme v plném pracovním nasazení, neboť čas je pro Australské archeology neúprosný a pobyt v republice se jim krátí a s tím i možnost nalézt dalšího neandrtálského člověka.

Po terénní exkurzi míříme přímo do Muzea Blanenska, ve kterém je momentálně stálá expozice CESTA DO PRAVĚKU BLANENSKA, kde jsou vystaveny originály nálezů z Moravského krasu zapůjčené přímo z Vídně.

Expozice věnovaná neandrtálci ze Švédova stolu.

Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018

V nedávno vyšlé publikaci „Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017–2018“, shrnuje skupina autorů (Bedřich Musílek, Jakub Šlimar, Tomáš Kočí, Matouš Ryček a Silvie Musílková) čtyři výjezdy na krasovou plošinu Gerik, nacházející se na jihozápadě Rumunska v župě Caras-Severin v pohoří Munţii Locvei, které spadá do skupiny Banátských hor (Západních Karpat).

Publikace popisuje 12 jeskyní, některé již notoricky známé avšak doplněné o mapovou dokumentaci a jejich lokalizaci, některé však zatím knihám neznámé. Dále tři významné ponory a devět vývěrů nacházejících se různě rozmístěné po plošině. V neposlední řadě zde autoři dokumentují důlní činnost, jak novodobou v okolí města Moldoa Noua, tak historickou v těsné blízkosti Gerniku.

Rozsah publikace je 42 stran včetně map a fotografií. Vše uschováno do barevných desek složených z 17 fotografií krasových jevů a okolní krajiny.

ukázka mapových příloh
ukázka mapových příloh

Nehoda v jeskyni

Ač trochu zavádějící nadpis za sebou skrývá pouze seminář uspořádaný pod vedením Speleologické záchranné služby ČSS, stanice Morava. V sobotu 23. 03. se setkáváme s členy SZS u nich na stanici, abychom společně probrali základy záchrany v jeskyni.

Přednáška na stanici SZS

V teple stanice si procházíme organizaci záchranných akcí, fungováním samotného IZS a SZS. Následně dochází na velmi zajímavé a poučné části! Řešíme především materiálové a technické vybavení do jeskyně. Všechny pak zaujal boj s tepelným komfortem, a to že alu-fólie není všespásná, ale pomůže! Od členů SZS dostáváme skvělé tipy na materiál, který by neměl chybět v žádné skupině ČSS. Po teoretické nalévárně vyrážíme do jeskyně Býčí skála na praktickou záchranu kolegy z jeskyně. Kompletní harmonogram přednášky a praktické záchrany popisují členové SZS na svém Facebooku. Doufejme, že získané zkušenosti nebudeme muset použít! Avšak už nyní měníme a doplňujeme speleovaky vybavením, abychom předešli problémům.

Závěrem všem doporučujeme, aby si touto zkušeností prošli, neboť jak zaznělo „jeskyňáře z jeskyně zachrání zas jedině jeskyňář“.