Cvičení Speleologické záchranné služby

Dne 16. 11. 2019 členové ČSS měli možnost se zúčastnit ukázkového cvičení Speleologické záchranné služby v jeskyním systému Rudického propadání. Ačkoli jsem očekávala velkou účast, byla jsem překvapena, že nebyl velký zájem o získání informací při záchraně lidského života v jeskyni, o chování jeskyňářů i záchranářů a konečně i o samotném postupu při záchraně lidského života.

simulace záchrany v jeskyni (foto: Kajus)

Akce začíná v sobotu v 9:00 v Rudicích, kde proběhlo krátké nastínění organizace ukázkového cvičení. Poté se přesouváme do Rudického propadání a postupně vstupujeme do jeskyně. Po zdolání několika žebříků se dostáváme do Hugonova dómu, kde je nalezen „zraněný jeskyňář“ a začíná plynulá organizovaná spolupráce záchranářského týmu, kde každý má svůj úkol. Sledujeme lékaře, který zjišťuje vážnost zranění jeskyňáře a případně dalších jeskyňářů, kteří mohou být v jeskyni. Ostatní z týmu například pracují na spojení s povrchem, na postavení tepelného stanu a v neposlední řadě na připravovaní cesty, jak nejlépe dostat zraněného na povrch. Všichni jsme seznámeni s tím, jak se v danou chvíli zachovat, co nepodcenit, co se snažit udělat nejdříve a jak si poradit s omezeným vybavením, které má jeskyňář ve většině případů v jeskyni k dispozici. Poté jsme zapojeni do spolupráce na záchraně. Máme přidělena jednotlivá stanoviště a pomáháme pod vedením zkušených záchranářů dostat zraněného na povrch. Je přibližně 14:30 a zraněného se podařilo dostat z jeskyně.

Praktická ukázka záchrany nám trvala necelých šest hodin. Někteří jsme si řekli, že je to dlouhá doba, ale pak jsme si uvědomili, že v případě skutečného zásahu může záchrana trvat mnohem déle i při dokonale sehraném týmu.

Každý z nás by neměl podcenit myšlenku, že se může kdykoli dostat jak na stranu zachraňovaného, tak i na stranu záchranáře. Čím více získáme vědomostí, co dělat a jak se zachovat, tím větší máme šanci správně reagovat při úrazu, když bádáme v jeskyních.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*