Švédův stůl „z terénu rovnou do muzea“

Jeskyně Ř-6 (1419) se po letech stala opět archeologickým pracovištěm. Archeologický průzkum zde provádí skupina archeologů z Austrálie ruku v ruce se specialisty z republiky.


Archeologický profil před portálem jeskyně.

Detail prací v archeologickém profilu

Nad rozkopanou deponií, z dřívějších průzkumů, se dozvídáme o probíhajícím výzkumu. Veškerý zde vykopaný materiál za poslední týden prošel přes řadu sít a posléze byl plaven pro získání co největšího množství nálezů.Odběr vzorků z deponií se nesoustředí jen na fosilní nálezy, ale i na odpad z 20. století. Právě „odpad“ z 20. století by mohl ukázat z jakého období je momentálně odebíraná vrstva a kým mohla být v minulosti kopána.

Plavení vykopaného materiálu.
Identifikace kosterních nálezů

Po nastínění probíhajících výzkumných prací, probíráme historii archeologie na Švédově stole a vše kolem neandrtálské čelisti nalezené Kubáskem 1905.

Švédův stůl opouštíme v plném pracovním nasazení, neboť čas je pro Australské archeology neúprosný a pobyt v republice se jim krátí a s tím i možnost nalézt dalšího neandrtálského člověka.

Po terénní exkurzi míříme přímo do Muzea Blanenska, ve kterém je momentálně stálá expozice CESTA DO PRAVĚKU BLANENSKA, kde jsou vystaveny originály nálezů z Moravského krasu zapůjčené přímo z Vídně.

Expozice věnovaná neandrtálci ze Švédova stolu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*