Stanovisko ZO 6-11 Královopolská k příloze oběžníku č. 107/2011

 1. Rozpor v realizaci práv a povinností členů ČSS
  Jako rozpor v realizaci práv vyplývajících z členství vidí členové ZO 6-11 možnost dlouhodobě nečinným členem hlasováním ovlivňovat činnost členů činných. To je důvod, proč ZO 6-11 začala uplatňovat institut  přispívajícího člena. Jednalo se většinou o starší kamarády, kteří z různých důvodů nevyvíjejí dlouhodobě (několik let) v ZO aktivní činnost. Po projednání tohoto rozporu na půdě ZO členové morálně na výši sami požádali výbor ZO o další vedení v kategorii člena přispívajícího, jehož práva upřesňují stanovy. Výbor ZO toto akceptoval a vede tyto členy dál jako „členy přispívající“. Jejich přeřazení z kategorie „řádného člena“ na „přispívajícího člena“ se uskutečnilo po předložení svého přání písemnou formou. Tento postup je naprosto regulerní a neodporuje žádnému ze základních dokumentů ČSS, kterými jsou stanovy, organizační řád a přihláška.
  Je tedy naprosto irelevantní, jestli je dozorčí sbor ČSS v otázce uplatnění formy členství v kategorii „přispívající“ jiného názoru. Smutné je, že se dozorčí sbor začal touto otázkou řešenou v ZO ČSS Královopolská zabývat veřejně publikováním svého „nálezu“, aniž by problém diskutoval se ZO.
  Pitoreskní je opačný „problém“, kdy jeden z nejaktivnějších členů našeho kolektivu již šest let s kolektivem intenzivně a nezištně pracuje a pomáhal vést mládež, ale ze svých důvodů se nechce stát členem ČSS. Díky Pepo M.! My s tím problém nemáme.
 2. Problém členství M.Ježe v ZO -11 Královopolská
  Dozorčí sbor se začal touto otázkou zabývat zřejmě na podnět jmenovaného a ani v tomto případě nevstoupil v kontakt s vedením ZO. Z publikovaného je zřejmé, že neměl správné a úplné informace. ZO musí uvést i tento problém na pravou míru, ač k osobě bývalého kamaráda tak činí nerada, ale pro širší publikování v oběžníku č. 107/2011 tak učinit musí.
  Zásadní problém dotyčného je jeho zhoršené duševní zdraví a okolnost, že jak sám sdělil a jak se členové sami mohli i přesvědčit nosí sebou krátkou střelnou zbraň.
  Většina členů kolektivu podala z toho důvodu písemnou formou prohlášení k problému řádného členství M.Ježe v ZO 6-11 Královopolská tohoto znění:
  „Souhlasím s návrhem výboru skupiny projednaném na výborové schůzi dne 11.03.2011 neprodlužovat  M.Ježovi dále členství ve skupině a umožnit mu přechod do jiné ZO ČSS. Důvodem je projev nevyváženosti jeho duševního zdraví formou „zadrhávání“ mysli s neadekvátní prodlevou v chápání přijímané informace a následnou desorientací v reakci na ni, což v kombinaci se skutečností, že dotyčný chodí ozbrojen pistolí, vyvolává riziko nebezpečí pro osoby v jeho okolí. Jeho členství v organizaci ZO 6-11 je již delší dobu formální bez zapojení do činnosti organizace.“
  Domníváme se, že střelná zbraň není v podmínkách speleologických výzkumů ve střední Evropě obvyklou výstrojí speleologa. Organizace měla s tímto již v minulosti problémy, kdy na jedné akci v rámci hospodářské činnosti ZO se na člunu správy povodí Moravy před zraky obsluhovatelů člunu jmenovanému zbraň vymkla z ruky.
  Na základě přání většiny byl jmenovanému vrácen členský příspěvek  s tím, aby své členství řešil jinde. Rozhodnutím výboru mu bylo dočasně pozastaveno členství, proto nebyl ani za něj členský příspěvek v termínu odveden.

Brně dne 17.07.2011
Za výbor ZO 6-11 Královopolská: St.Bárta, J.Himmel, P.Himmel, J. Mareš, Sl. Veselý

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*