Zajištění sondy ve Zkamenělé řece

O víkendu se nám povedlo zajistit sondu ve Zkamenělé řece výdřevou, neboť i přes rozšíření hrozilo při velkém zvodnění její zřícení. Po dokončení jsme vytěžili i 30 kýblů z horizontálního směru, patrně zasedimentovaného sifonu kterým prosakuje i nadále voda. Vytěžený materiál posloužil na vyplnění dutin kolem výdřevy. Sonda tedy vydrží i případný příval jarní vody. Počasí tomu zatím však nenasvědčuje, což ukazují i skapy. Během prací na sondě byl totiž měřen i skap na Kuželu.

Výdřeva sondy
Výdřeva sondy

Závěr roku 2014 v Ochozské

Poslední akce loňského roku, byla den před Silvestrem. Jako každoročně bylo potřeba stáhnout údaje z ústředen na místě C a E. Tudíž se vyrazilo do jeskyně s notebookem a stahovaly se naměřené hodnoty. Před svátky proběhla ještě jedna akce. Ochozskou navštívil geolog V. Baldík s kolegou a zdokumentovali odkrytý profil ve Zkamenělé řece. Prošli vrstvu po vrstvě a popsali je do zápisníku, nakonec se odebralo i pár vzorků. Nyní je sonda kterou se snažíme zjistit přítoky povodňových vod do chodby stoprocentně zmapována a popsána. Nebrání tedy nic v tom sondu zadřevit. Snad i nadále budeme sledovat usazené vrstvy písků a podaří se objasnit povodeň 2010 a možná objevit i nové prostory.

BM

Dokumentace sondy geology
Dokumentace sondy geology

200 kýblů a sonda ve Zkamenělé rozšířena

Sobota na Ochozské byla v duchu kopání ve Zkamenělé řece. Tentokrát ve spolupráci s ZO 6-26, kteří tentokrát přišli vypomoct k nám. Pracovní morálka byla perfektní, kýbl za kýblem jsme se prokousávali sedimenty a rozšiřovali sondu, aby bylo bezpečné se pustit do horizontálního směru. Práce šla od ruky, během chvilky jsme překonali denní limit kýblů na ZUBU, rekord ve Zkamenělé a po pár hodinkách se ze sondy vytahoval poslední dvoustý kýbl. Sonda byla rozšířena natolik, že se v ní dá pracovat pohodlně a hlavně bezpečněji, nýbrž jsme odtěžili všechny písky, které by mohly při zvodnění ujet.

Celý článek 200 kýblů a sonda ve Zkamenělé rozšířena

Sonda ve Zkamenělé řece pod vodou

V sobotu jsme se sešli ve třech na parkovišti pod Hádkem a vyrazili směr Ochozská. Cíl dnešní akce byl jasný – něco málo vykopnout, zaměřit sondu a naplánovat její zajištění proti sesuvu. Po příchodu k sondě jsme zjistili její zatopení. Na dně bylo něco okolo 120 l vody. Po jejich odkýblování jsme začali řešit výdřevu a transport materiálu ze dna sondy. Mezi tím jsem zmapoval aktuální stav sondy no a po pár kýblech sedimentů jsme vyrazili zpět k autům. Příští akce bude tedy v duchu zabezpečení a připevnění kladky. Až pak se budeme moci postit do dalšího horizontálního postupu.

BM

Zatopená sonda Foto: BM
Zatopená sonda, Foto: BM

Zima se blíží

V sobotu 8. 11. nám déšť zhatil plány na povrchovou pracovku. Nezbylo nic jiného než se odebrat do hlubin země. Práce se nesly spíš v duchu kontroly přístrojů, měření skapu a projití jeskyně. Při prolézání jeskyně jsme nemohli přehlédnout všude visící netopýry a vrápence. Nikdo z těchto obyvatel jeskyně tu ještě před týdnem nebyl, alespoň ne v tak hojném počtu. Při odchodu z krasu na nás padalo listí foukal chladný vítr a bylo jasné, proč netopýři začínají zimovat. Zima se blíží…

BM

Popis: Netopýr Autor: V. Chmelina Lokalita: Ochozská jeskyně
Popis: Netopýr
Autor: V. Chmelina
Lokalita: Ochozská jeskyně