Objev v chodbě Zkamenělé řeky

7. února a v následných týdnech se podařilo v Ochozské jeskyni po mnoha desetiletích objevit novou hydrologicky zajímavou chodbu v zatímní prozkoumané délce 25 m. Chodba „Užovka“ představuje vodní kanál o průměrném příčném profilu 0,6×0,5 m vyhloubený podél skalní stěny a stropu v sedimentární výplni pravděpodobně nejstarší chodby systému Ochozské jeskyně v chodbě „Zkamenělé řeky“, kterou směrově kříží.

Pohled do odtokového kanálu chodby Užovka. Pro porovnání velikosti na snímku 250ml lahvička.
Pohled do odtokového kanálu chodby Užovka. Pro porovnání velikosti na snímku 250ml lahvička.

Celý článek Objev v chodbě Zkamenělé řeky

Údržba měřící aparatury a volná dutina

Sobota se zdála jako normální pracovní akce v Ochozské. Dělalo se na aparaturách, které potřebovaly svoji pravidelnou údržbu. Výměna silikagelu, oprava elektrod, stažení údajů no a abych nezapomněl čištění zasintrovaných hadiček.

Údržba aparatury C
Údržba aparatury C

Celý článek Údržba měřící aparatury a volná dutina

Zajištění sondy ve Zkamenělé řece

O víkendu se nám povedlo zajistit sondu ve Zkamenělé řece výdřevou, neboť i přes rozšíření hrozilo při velkém zvodnění její zřícení. Po dokončení jsme vytěžili i 30 kýblů z horizontálního směru, patrně zasedimentovaného sifonu kterým prosakuje i nadále voda. Vytěžený materiál posloužil na vyplnění dutin kolem výdřevy. Sonda tedy vydrží i případný příval jarní vody. Počasí tomu zatím však nenasvědčuje, což ukazují i skapy. Během prací na sondě byl totiž měřen i skap na Kuželu.

Výdřeva sondy
Výdřeva sondy

Závěr roku 2014 v Ochozské

Poslední akce loňského roku, byla den před Silvestrem. Jako každoročně bylo potřeba stáhnout údaje z ústředen na místě C a E. Tudíž se vyrazilo do jeskyně s notebookem a stahovaly se naměřené hodnoty. Před svátky proběhla ještě jedna akce. Ochozskou navštívil geolog V. Baldík s kolegou a zdokumentovali odkrytý profil ve Zkamenělé řece. Prošli vrstvu po vrstvě a popsali je do zápisníku, nakonec se odebralo i pár vzorků. Nyní je sonda kterou se snažíme zjistit přítoky povodňových vod do chodby stoprocentně zmapována a popsána. Nebrání tedy nic v tom sondu zadřevit. Snad i nadále budeme sledovat usazené vrstvy písků a podaří se objasnit povodeň 2010 a možná objevit i nové prostory.

BM

Dokumentace sondy geology
Dokumentace sondy geology

200 kýblů a sonda ve Zkamenělé rozšířena

Sobota na Ochozské byla v duchu kopání ve Zkamenělé řece. Tentokrát ve spolupráci s ZO 6-26, kteří tentokrát přišli vypomoct k nám. Pracovní morálka byla perfektní, kýbl za kýblem jsme se prokousávali sedimenty a rozšiřovali sondu, aby bylo bezpečné se pustit do horizontálního směru. Práce šla od ruky, během chvilky jsme překonali denní limit kýblů na ZUBU, rekord ve Zkamenělé a po pár hodinkách se ze sondy vytahoval poslední dvoustý kýbl. Sonda byla rozšířena natolik, že se v ní dá pracovat pohodlně a hlavně bezpečněji, nýbrž jsme odtěžili všechny písky, které by mohly při zvodnění ujet.

Celý článek 200 kýblů a sonda ve Zkamenělé rozšířena