Výroční schůze 25. 1. 2017

Ve středu 25. ledna 2017 proběhla výroční schůze naší organizace. Kromě záležitostí technicko-hospodářských (školení bezpečnosti, zpráva o hospodaření, revizní zpráva) se probíraly hlavně výsledky loňských výzkumů (podrobnosti ve sborníku Speleofórum) a plány do budoucna.

Ve funkci předsedy byl potvrzen Honza (J. Himmel), na valné hromadě ČSS nás bude zastupovat Béďa (B. Musílek) a novým čekatelem se stal Petr Šabata.

Plány na další rok jsou velké. Čekají nás nová vědecká měření (pro tento účel máme zapůjčenou sadu automatických měřičů), rekonstrukce jedné ze stanic na sběr skapové vody, úpravy sklípku, zahraniční expedice a hlavně další výzkum na aktuálním pracovišti ve Zkamenělé řece.

Opět v Hradebním dómku

Před srpnovým dnem otevřených dveří se krasem prohnal přívalový déšť, který v Ochozské jeskyni způsobil větší povodeň. Tato záplava se nevyhnula ani aktuálnímu pracovišti v chodbě Zkamenělé řeky, kde navíc došlo při ústupu vody ke spláchnutí sedimentů deponovaných v okolí vydřevené sondy. Pro velké zaneprázdnění členů skupiny se pak delší dobu nic podstatného nedělo.

Celý článek Opět v Hradebním dómku