Jak vybrat Zebru?

Čelovky z dílny ZebraLight zná skoro každý a vlastníků těchto svítilen přibývá. Tato Texaská společnost nezahálí a v posledních letech nás neustále zásobuje novými modely. Pořád ruku v ruce s kvalitou, což o jiných výrobcích říci nelze. Před pár týdny vyšla kompletní čtyřková řada čelových svítilen, na které se teď podíváme. K mání je i celá řada ručních svítilen. Co nám tedy ZebraLight v kategorii čelovek nabízí? Veškeré čelovky H60.. fungují na akumulátory 18650 (3,6 V), které nejsou součástí balení. Novou zebru obdržíte v papírové krabici s náhradním těsněním, popruhem a silikonovým držákem.

Jak tedy Zebru vybrat?

Nová modelová řada je označována jako H600? Mk IV, H600F? Mk IV nebo H604? (obdobně jako předchozí starší verze „Mk III/603…“) Význam jednotlivých písmen, která se skrývají pod ? si popíšeme níže. Jaké odlišnosti tedy skrývá primární rozdělení? Jde především o typ reflektoru, kterým je příslušná čelovka vybavena. Typ H604 “Flood” dává 120° široký světelný kužel a po vypnutí má světélkující reflektor. H600F? MkIV “Floody” disponuje speciální matnou čočkou rozptylující 90° kužel světla. H600? MkIV “spill + spot” má 80° kužel světla s 17° hot spotem (střed kužele je zesílen a tím zvyšuje dosvit). Každý z těchto typů má ve svém označení ještě malé písmeno w, c nebo d. a základní typ bez písmenného označení. Tyto písmena určují teplotu světla, při čemž typ bez písmene má 5700 K, d 5000 K, w 4500 K a c 4000 K. S rostoucí teplotou světla z bílé (5700 K) do žluté (4000 K) klesá světelný tok. Toto je vyřešeno v poslední verzi dvěma typy čipů a to Cree XHP35 a Cree XHP50.2.

Model LED Čip Teplota světla (K) Reflektor Světelný tok (Lm)
H600 Mk IV Cree XHP35 5700 spill + spot 1616
H600w Mk IV Cree XHP35 4500 spill + spot 1400
H600c Mk IV Cree XHP50.2 4000 spill + spot 1616
H600d Mk IV Cree XHP50.2 5000 spill + spot 1616
H600F Mk IV Cree XHP35 5700 Floody 1568
H600Fw Mk IV Cree XHP35 4500 Floody 1358
H600Fc Mk IV Cree XHP50.2 4000 Floody 1568
H600Fd Mk IV Cree XHP50.2 5000 Floody 1568
H604 Cree XHP35 5700 Flood 1616
H604w Cree XHP35 4500 Flood 1400
H604c Cree XHP50.2 4000 Flood 1616
H604d Cree XHP50.2 5000 Flood 1616

Jak Zebru plně ovládnout?

Každá svítilna má 3 hlavní úrovně (vysoká „H“, střední „M“ a nízká „L“) a režim blikání. Každá hlavní úroveň může být naprogramována na jednu z jejích dvou dílčích úrovní, při čemž  druhá podúroveň může být dále naprogramována. No ale pěkně pomalu!

Základní operace

Jedním krátkým (méně než 0.5s) klepnutím zapnete světlo na vysokou úroveň nebo světlo vypnete.
Dvě krátké (méně než 0.5s) kliknutí zapnou světlo na střední úroveň.
Tři krátké klepnutí zapnou světlo do režimu záblesků.
Stisknutím a přidržením (více než 0,6 sekundy) zapnete světlo na nízkou hodnotu a poté neustále přechází mezi střední, vysokou, nízkou… . Uvolněním na požadované úrovni světlo začne svítit danou intenzitou.
Čtyři krátké klepnutí bez pauzy spustí indikátor odhadu zbývající kapacity baterie. (bliká 1 až 4 krát „4 záblesky plně nabitý akumulátor“)
Každá z hlavních úrovní (H1 M1 L1) má dílčí úrovně které zapnete krátkým dvojklikem. Výběr úrovní se uloží po vypnutí světla nebo změnách na baterii. Obdobně v režimu záblesků, můžete dvojklikem procházet různými typy signálů.

Pokročilá obsluha a konfigurace

Druhá dílčí úroveň (H2, M2 a L2) každé hlavní úrovně (H1 M1 L1) může být dále naprogramována na různé úrovně jasu. Na hlavní úrovni poklepejte 6x na spuštění konfigurace. Při následném poklepání bude světlo procházet různými úrovněmi jasu. Krátkým kliknutím vypnete světlo pro dokončení konfigurace. Výběr druhých dílčích úrovní se uloží po vypnutí světla a změně baterie.

Teplotní regulace teploty PID Programování pro tři nejvyšší výstupní úrovně

Vypněte světlo z H1 a poté jej znovu zapněte na H1
Stiskněte a podržte tlačítko pro přechod z úrovně Nízký na Vysoký 6krát
V 7. cyklu (nebo více) uvolněte spínač
když je hodnota vysoká, přida 1 °C (5 max)
když střední, aby se vrátil zpět na tovární nastavení
když je nízká, odečtete 1 °C (5 max)

Skupiny více režimů

Toto světlo je dodáváno se třemi režimy skupin G5, G6 a G7. G5, který je nastaven jako výchozí z výroby, lze vybrat pomocí stisknutí 5x z polohy VYPNUTO, zatímco G6 a G7 lze zvolit 6x kliknutím a 7x kliknutím z VYP. Volby skupin režimů se uloží do paměti po vypnutí světla a změně baterie.
Ve všech třech skupinách režimů
H může být buď H1 nebo H2; M může být buď M1 nebo M2; L může být L1 nebo L2
z OFF: 1krát na H; 2-klikněte na M; stisknutím a podržením přepnete z L, M na H
V G5
H1, M1,L1 je stanovena výrobcem
V G6 a G7
H1, H2, M1, M2, L1 a L2 lze naprogramovat na libovolnou z 12 dostupných úrovní jasu.
Dvakrát klikněte na H1, H2, … L2 pro vstup do programovacího režimu pro danou úroveň. Jakmile se dostanete do programovacího režimu, poklepejte na jednu z úrovní. Použijte 1krát pro ukončení programovacího režimu
Třemi po sobě jdoucími pěti klikovými stisknutími (nebo 6, 7 x kliknutím) obnovíte výchozí nastavení výrobce G5 (nebo G6, G7)

Literatura

ZebraLight, Inc. [online]. Dostupné z: http://zebralight.com/

SiC & GaN Power, RF Solutions, LED Technology and LED Lighting | Cree, Inc. SiC & GaN Power, RF Solutions, LED Technology and LED Lighting | Cree, Inc [online]. Copyright © 2018 Cree, Inc. All rights reserved. [cit. 20.11.2018]. Dostupné z: https://www.cree.com/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*