Opět v Hradebním dómku

Před srpnovým dnem otevřených dveří se krasem prohnal přívalový déšť, který v Ochozské jeskyni způsobil větší povodeň. Tato záplava se nevyhnula ani aktuálnímu pracovišti v chodbě Zkamenělé řeky, kde navíc došlo při ústupu vody ke spláchnutí sedimentů deponovaných v okolí vydřevené sondy. Pro velké zaneprázdnění členů skupiny se pak delší dobu nic podstatného nedělo.

Na pracoviště jsme se znovu vrátili až v prosinci. Naplavený sediment byl uložen za přidané pažení, které snad zabrání opakovanému zařícení při příštím nastoupání vody. Nyní přišla na řadu Užovka! Nebyla známá ani rok, ale i tak si stihla se svými 18 m vysloužit pověst značně morálové plazivky. Vzhledem k dalším badatelským plánům v Hradebním dómku začala dostávat velkorysejší profil, takže místy je v ní možný i pohyb po všech čtyřech.

Nový profil Užovky.
Nový profil Užovky.

O víkendu 23.-24. ledna 2016 byla naplánována další pracovka s cílem znovuzpřístupnit Hradební dómek. Sobotní sníh nás nemohl zastavit a tak jsme se ve dvě hodiny potkali u Ochozské. Díky většímu  počtu jsme mohli těžit nejen ze samotné Užovky ale i z mezideponie v okolí sondy.

Dřina a nízké profily se podepsaly na postupně klesající morálce, takže před pátou jsme část pracantů vypustili na denní světlo. Při následné těžbě ve třech lidech putovaly kbelíky už jen na mezideponii nad sondou. Před koncem sobotní akce padlo rozhodnutí pokusit se o průstup do Hradebního dómku. Pár metrů plazení, výdech v závěrečné úžině mezi kameny a byli jsme tam. Vzduch byl dobrý, dříve zaznamenané vysoké koncentrace CO2 se v zimě nekonají. Dómek přečkal vodní záplavy bez úhony, na zvýšené stavy ukazuje jen vodní čára a řídké bahno v přítokovém sifónku. Nadšeně se plazíme zpět a opouštíme jeskyni.

Nedělní akce byla opět v duchu rozšíření Užovky. Práce  šla od ruky a na konci dne jsme dosáhli kamenů v závěrečném zúžení. Užovka dostala zcela nový rozměr, kterým se dá lézt po kolenou. Víkend si znamenáme do deníku jako znovuobjevení dómu. Po necelém roce se tedy vracíme na místo objevu a doufáme v pokračování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*