Objev v chodbě Zkamenělé řeky

7. února a v následných týdnech se podařilo v Ochozské jeskyni po mnoha desetiletích objevit novou hydrologicky zajímavou chodbu v zatímní prozkoumané délce 25 m. Chodba „Užovka“ představuje vodní kanál o průměrném příčném profilu 0,6×0,5 m vyhloubený podél skalní stěny a stropu v sedimentární výplni pravděpodobně nejstarší chodby systému Ochozské jeskyně v chodbě „Zkamenělé řeky“, kterou směrově kříží.

Pohled do odtokového kanálu chodby Užovka. Pro porovnání velikosti na snímku 250ml lahvička.
Pohled do odtokového kanálu chodby Užovka. Pro porovnání velikosti na snímku 250ml lahvička.

Chodba zatím končí v dómku nazvaném podle hřebenu, který jej rozděluje, „Hradební“. Dómek má rozměr 4×5 m s výškou 6 m, je vytvořený na geologické puklině, jeho dva rohy jsou zdobeny krápníky.

Krápníková výzdoba v Hradebním dómku.
Krápníková výzdoba v Hradebním dómku.
Skapově velmi aktivní místo na druhé straně geologické pukliny.
Skapově velmi aktivní místo na druhé straně geologické pukliny.

Domníváme se, že tímto dómkem a následně kanálem odtékají krasově autochtonní vody v období velkých skapů. Kanál se nachází v oblasti úrovně možného zvodnění terénu ve výši cca 4 m nad úrovní podzemního řečiště Hostěnického potoka v těchto místech, avšak v době mimořádných situací, jaké zde byly zaznamenány v roce 2010, objevuje se horizontální odtok chodbou Zkamenělé řeky ještě o 3 m výše. Současný stav kanálu, do něhož bylo proniknuto z boku, zatím dovoluje sledovat jeho prolongaci v obou směrech. Zatím byl sledován pouze ve směru SV.

Po fyzickém průzkumu kanálu bude sledována jeho hydrologická funkce a vzorkováním vody její původ. Předpokládáme, že tento kanál, který je nečekaným hydrologickým objektem výškově situovaným výrazně nad podzemním řečištěm potoka, může více objasnit oscilace zvodnění krasových struktur i jejich sedimentárních výplní v jižní části Moravského krasu.

JH, BM

6 Replies to “Objev v chodbě Zkamenělé řeky”

  1. Blahopřeji,v Ochozské jsem kdysi – 1963 začínal jeskynařit, pamatuji se, že jme tam také kdysi trochu sondovali. Přeji další, možná i větší postupy.HH

  2. Ten názor nebyl od stolu ale z terénu. Jestli je pro někoho upozornění na možné nebezpečí katastrofickým scénářem, tak ať si to myslí. Bližší o naších poznatcích získáte na Speleoforu. Jinak pochopitelně blahopřeji k úspěchu, nicméně, nemyslím si, že to je konec postupu. Ale je dobře, že je tam aktivita. Vždyť já jsem se v té ZŘ taky „smoli“ a i když jsem dnes dědek 82 let, který už „lozit“ nemůže, pořád mě bytostně zajímá, co tam je ! To mi nikdo nemůže zakázat ! Stejně tak, jako upozornit na možné nebezpečí ! A já považuji vody v podzemí za to nejnezpečnější, co tam může člověka potkat ! Držím Vám palec. Josef Pokorný, dědek praštěný jeskyněmi, člen pracovního mkolektivu SE – 3.

  3. Ta chodba tam musí být. Je to přítoková větev od Ochoze do Hostěnic. Jinak by celá struktura jeskynního systému ztratila smysl. Viz. brožura „Vznik a vývoj jeskynních systémů jižní části Moravského krasu“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*