Zajištění sondy ve Zkamenělé řece

O víkendu se nám povedlo zajistit sondu ve Zkamenělé řece výdřevou, neboť i přes rozšíření hrozilo při velkém zvodnění její zřícení. Po dokončení jsme vytěžili i 30 kýblů z horizontálního směru, patrně zasedimentovaného sifonu kterým prosakuje i nadále voda. Vytěžený materiál posloužil na vyplnění dutin kolem výdřevy. Sonda tedy vydrží i případný příval jarní vody. Počasí tomu zatím však nenasvědčuje, což ukazují i skapy. Během prací na sondě byl totiž měřen i skap na Kuželu.

Výdřeva sondy
Výdřeva sondy

Závěr roku 2014 v Ochozské

Poslední akce loňského roku, byla den před Silvestrem. Jako každoročně bylo potřeba stáhnout údaje z ústředen na místě C a E. Tudíž se vyrazilo do jeskyně s notebookem a stahovaly se naměřené hodnoty. Před svátky proběhla ještě jedna akce. Ochozskou navštívil geolog V. Baldík s kolegou a zdokumentovali odkrytý profil ve Zkamenělé řece. Prošli vrstvu po vrstvě a popsali je do zápisníku, nakonec se odebralo i pár vzorků. Nyní je sonda kterou se snažíme zjistit přítoky povodňových vod do chodby stoprocentně zmapována a popsána. Nebrání tedy nic v tom sondu zadřevit. Snad i nadále budeme sledovat usazené vrstvy písků a podaří se objasnit povodeň 2010 a možná objevit i nové prostory.

BM

Dokumentace sondy geology
Dokumentace sondy geology