K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Stručný popis a lokalizace dvou abrazních jeskyní v okolí campu „DOLE“.

Naše speleologicko-karsologická cesta do zahraničí v roce 2014 navázala na dřívější cesty na Balkán a zejména do států bývalé Jugoslávie, kde byly mimo jiné studovány jeskyně vznikající v horninách pobřežní zóny příbojovou činností moře. Tyto jeskyně označované podle svého původu jako jeskyně abrazni mohou být i překvapivě dosti dlouhé nebo prostorově velice objemné. V tomto roce byla akce věnována pobřeží Makarské na úpatí pohoří Biokovo u obce Živogošče, kde je pobřežní pásmo tvořeno brekciovými málo zpevněnými horninami, náchylnými více na činnost mořského příboje. Ubytování bylo realizováno přes CK Victoria Brno ve stanové základě campu „Dole“.

Celý článek K poznání abrazních jeskyní Dalmácie v oblasti Makarská

Pracovní akce 20. 9. 2014

Léto je za námi a konečně se nám povedlo potkat na pracovní akci na Ochozské. Naše zvědavost hlavně táhla Zkamenělá řeka, zda se po srážkách v minulém týdnu něco neprovalilo. Po příchodu k sifonku vedoucímu k naší sondě bylo zjištěno jeho zatopení. Nebyl zcela uzavřený, tak jsme se rozhodli to prozkoumat.

Celý článek Pracovní akce 20. 9. 2014