Zával v jeskyni Nezaměstnaných

Počátkem devadesátých let jsme měli už vyvinutý poměrně dobrý systém automatického zaznamenávání hodnot intenzity skapu a vodivosti vody v jeskyních. Mimo měření v Ochozské jeskyni, kde jsou skapové vody měřeny dodnes pod zalesněným terénem, bylo zapotřebí provést stejná měření v jeskyni situované nehluboko pod povrchem a pod obhospodařovaným polem. Měřící přístroje jsme tedy po domluvě s místní skupinou nainstalovali do třináctého překopu v jeskyni Nezaměstnaných na Holštejnsku. Vlastní registrační zařízení bylo umístěno v dřevěné boudě před vchodem do jeskyně a s aparaturou uvnitř propojeno kabelem.

Při jedné návštěvě jeskyně v rámci stažení dat a údržby jsme za oblevy byli opět s Luďkem Drábem uvnitř, když se skap vody sbíraný zde v rozptylu do natažené igelitové plachty začal náhle zvětšovat. Nacházeli jsme se přímo pod plochým a obdělávaným závrtem v poli, kam se stahovala z okolí roztátá voda. Za několik minut se skap změnil v silný proud vody, který už stačil strhnout igelit a začal zatápět sníženinu v přístupovém průkopu. Naštěstí jsme již byli se vším hotovi a mohli jsme jeskyni opustit. Druhý den jsme se dozvěděli, že po našem odchodu došlo v hlavní kopané chodbě k úplnému závalu sedimenty, které tuto velkou jeskyni vyplňují všude až po strop. Stát se to v době našeho pobytu uvnitř, byli bychom v nejlepším případě uvězněni nebo pod závalem. Vedení poškozeno nebylo a tak skapy byly vesele měřeny dál.

JH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*