Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část I.

Než jsme začali

Jako studenti gymnázia jsme s bratrem a s rodiči navštěvovali turistické přírodovědné exkurze vedené prof. RNDr Bruno Valouškem. Na těchto cestách jsme se poprvé seznámili trochu více s botanickými, zoologickými a geologickými zajímavostmi brněnského okolí a jižní Moravy, jako je panonská step u Pouzdřan, vrása Pavlovských kopců, pohřbené půdní horizonty v Khonově cihelně na Starém Brně nebo rozlehlá jeskyně Býčí skála. Profesor Valoušek byl vynikající přírodovědný polyhistor a dovedl o všem zajímavě a nadšeně vyprávět. Rozhodně mne inspiroval pro přírodní vědy.

Celý článek Vzpomíná RNDr. Jan Himmel část I.

Jeskyně v povodí Říčky

Na šedesáti stranách publikace je popsáno 65 jeskyní nacházejících se na povodí Říčky v jižní části Moravského krasu. Převážná část je tvořena černobílými stranami obsahujícími popis jeskyní. U každé jeskyně je její lokalizace GPS souřadnicí, plánek, fotografie vchodu a popis. Dále naleznete mapu celého povodí, přehlednou tabulku jeskyní a v neposlední řadě nejdůležitější literární prameny. Obsah je ve středu obohacen osmy stranami barevných fotografií, které jsou doplněny o stručný popis. V celé publikaci je tedy zhruba 80 barevných a něco kolem 70 černobílých fotografií.

Publikace je k dostání v obchůdku (infocentru) na Kaprálově mlýně.

Jeskyne_v_povodi_Ricky-obalka

Opravy

  • strana 6 v tabulce u jeskyně číšlo Ř–12A správně 1426A Puklinová
  • strana 21 u plánku Zadní partie Nové… Měřil: J.Dvořák…
  • strana 34 u jeskyně Ř–12A (1426A) název na Puklinová

V Ochozské jeskyni z krápníků teď voda nekape

Nejenom v současných podzimních dnech roku 2012, ale již od července roku 2011 trvale slábne skapová aktivita vod, které se v důsledku atmosférických srážek na povrchu vsakují do podzemí, cestou rozpouštějí vápenec a po puklinách míří do hlubin. Cestou na některých místech narazí na krasové dutiny, které překonávají skapem ze stropu, při čemž dochází k chemickým změnám v roztoku vcezené vody a sráží se rekrystalisovaná hornina ve formě krápníkových útvarů.

Voda pak pokračuje směrem do hloubky tak dlouho, až narazí na hladinu spodní vody vyplňující pukliny a jeskyně a odtéká nyní již ve směru více horizontálním ke krasovým vyvěračkám a opět na povrch. Tato zóna ukončená prameny je významnou zásobárnou pro koloběh vody v přírodě, pro potřebu člověka i jeho zemědělské produkce.

V Hlavních dómech Ochozské jeskyně měří již 25 let naše organizace právě skapovou aktivitu krasem infiltrovaných srážek, které označujeme jako spodní odtok. V posledních třech letech byly však zaznamenány mimořádné poměry.

Celý článek V Ochozské jeskyni z krápníků teď voda nekape

Vzpomíná Mgr. Petr Himmel

Jak jsme zabezpečovali Ochozskou jeskyni

Od prvního dne, kdy jsme se jako začínající jeskyňáři seznámili s Ochozskou jeskyní a kdy jsme poznali nádheru její krápníkové výzdoby, nám bylo jasné, že naším prvořadým cílem musí být ochrana jeskyně tak, aby její krásy mohly poznat také další generace. Proto jsme brzy přistoupili k důkladnému zabetonování průlezu stranou od vchodu, který jsme původně považovali za objevitelský vchod, i ostatních problematických míst kolem vchodu.

Celý článek Vzpomíná Mgr. Petr Himmel